fbpx

Kredyt hipoteczny - lista wymaganych dokumentów

Jedną z podstawowych kwestii przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny jest przygotowanie dokumentów wymaganych przez bank. Dokumenty do wniosku o kredyt mogą różnić się w zależności od banku. Podczas naszej współpracy przygotuję dla Ciebie spis wszystkich wymaganych dokumentów potrzebnych w danym banku, który wybierzemy pod kątem Twojej konkretnej sytuacji. 

Poniżej znajdziesz orientacyjny spis dokumentów potrzebnych do kredytu hipotecznego, w zależności od sposobu uzyskiwanych dochodów i rodzaju kupowanej nieruchomości.

Dokumenty wymagane przez bank można podzielić na 3 grupy:

 

1. Dokumenty identyfikujące nas jako kredytobiorcę

 • dokument tożsamości ze zdjęciem, czyli np. dowód osobisty lub karta pobytu w przypadku cudzoziemców
 • rozdzielność majątkowa w formie aktu notarialnego, jeżeli takowa występuje
 • jeżeli jesteś po rozwodzie lub w separacji – prawomocne orzeczenie sądu
lista dokumentów do kredytu hipotecznego

2. Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej

 

Umowa o pracę

 • zaświadczenie o zatrudnieniu na drukach banków, do których składamy wnioski
 • wyciągi z konta potwierdzające wpływ wynagrodzenia z okresu 3, 6 lub 12 miesięcy
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są nasz składki, jeżeli otrzymujemy wynagrodzenie w formie gotówki z okresu 3, 6 lub 12 miesięcy

 

Działalność gospodarcza

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
 • PIT za poprzedzający rok podatkowy z UPO/potwierdzeniem przyjęcia w US/za zgodność z US (w zależności od tego, w jakiej formie składałeś zeznanie)
 • jeżeli rozliczamy się na zasadach ogólnych, konieczne będzie przedstawienie ksiąg przychodów i rozchodów. Najczęściej jest to formie narastającej za poprzedni rok podatkowy, narastająco za rok obecny, oraz szczegółowo za ostatni rozliczony miesiąc
 • jeżeli rozliczamy się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – ewidencja przychodów za rok ubiegły oraz obecny
 • jeżeli rozliczamy się w formie karty podatkowej, musimy wystąpić do urzędu skarbowego po decyzję określającą aktualną wysokość podatku
 • niektóre banki dodatkowo wymagają wyciągów z konta bankowego

 

Umowa zlecenia / o dzieło

 • zaświadczenie o wysokości dochodu na drukach bankowych
 • kopia umów z okresu ostatnich 12 miesięcy
 • wyciągi z konta bankowego z okresu 6 lub 12 miesięcy

 

Emerytura / świadczenie przedemerytalne / renta

 • ostatnie decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia lub ostatniej waloryzacji
 • legitymacja emeryta/rencisty
 • ostatni odcinek emerytury lub renty, bądź potwierdzenia wpływów / wyciągi z konta

 

Najem nieruchomości

 • umowy najmu z ostatnich 12 miesięcy
 • PIT za poprzedni rok podatkowy lub zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli PIT nie został jeszcze rozliczony
 • wyciągi z konta bankowego, najczęściej z okresu 12 miesięcy

  dokumenty do wniosku

  3. Dokumenty dotyczące nieruchomości

   

  Zakup z rynku pierwotnego

  • umowa z deweloperem (nie musi być to od razu umowa deweloperska w formie aktu notarialnego)
  • prospekt informacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami
  • wypis w Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera lub wypis z CEIDG dewelopera
  • prawomocne pozwolenie na budowę
  • pozwolenie na użytkowanie, jeżeli występuje
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów, najczęściej nie starszy niż 3 miesiące
  • odpis z księgi wieczystej, może być to również wydruk z EKW
  • upoważnienie osób podpisujących dokumenty, jeżeli nie figurują w Krajowym rejestrze Sądowym dewelopera
  • jeżeli nabywamy dom – dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej
  • ewentualne decyzje o scaleniu / podziale gruntów

   

  Zakup z rynku wtórnego

  • umowa przedwstępna ze zbywcą w formie cywilnoprawnej lub w postaci aktu notarialnego
  • odpis z księgi wieczystej, może być to również wydruk z EKW
  • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy, czyli np. akt kupna-sprzedaży, umowa darowizny, dokumenty spadkowe
  • jeżeli nabywamy prawo do lokalu spółdzielczego – zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami, jeżeli taki lokal nie posiada księgi wieczystej, to powinna się znaleźć również informacja o braku przeciwwskazań do jej założenia

   

  Budowa domu

  • akt notarialny potwierdzający fakt posiadania działki, na której planujemy budowę
  • odpis z księgi wieczystej, może być to również wydruk z EKW
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów najczęściej nie starszy jak 3 miesiące
  • prawomocne pozwolenie na budowę
  • dziennik budowy ze wpisanym kierownikiem budowy wraz z kopią wszystkich stron, na których znajdują się wpisy
  • projekt budowlany
  • jeżeli budujesz z generalnym wykonawcą – kopia takiej umowy

   

  Zakup działki budowlanej

  • umowa przedwstępna ze zbywcą w formie cywilnoprawnej lub w postaci aktu notarialnego
  • odpis z księgi wieczystej, może być to również wydruk z EKW
  • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy, czyli np. akt kupna-sprzedaży, umowa darowizny, dokumenty spadkowe
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów najczęściej nie starszy niż 3 miesiące
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego bądź warunki zabudowy (w zależności czym objęta jest nieruchomość)

  Marian Śliwowski

  Pomagam Klientom z Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta w uzyskaniu najkorzystniejszych rozwiązań kredytowych od 2012 roku.

  Do oczekiwań każdego Klienta podchodzę indywidualnie. Dopasowuję kredyt hipoteczny pod konkretne możliwości, dzięki współpracy z większością banków w Polsce i znajomości dynamicznie zmieniającego się rynku finansowego.

  Moje usługi są bezpłatne, ponieważ wynagrodzenie otrzymuję od banku po zrealizowaniu kredytu.

  Procent osób, którym bezpłatnie pomagam uzyskuje kredyt hipoteczny

  Zadowolonych Klientów, którzy spełnili marzenie o własnym mieszkaniu lub domu

  Lat pracy jako ekspert kredytowy