fbpx

Polityka prywatno艣ci


Polityka prywatno艣ci opisuje zasady przetwarzania informacji na Tw贸j temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje og贸lne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj膮cego pod adresem url: mariansliwowski.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marian 艢liwowski ul. Zeusa 80/2 Kowale 80-180
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kredyty@mariansliwowski.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:
  • Obs艂uga zapyta艅 przez formularz
  • Realizacja zam贸wionych us艂ug
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, kt贸re zostaj膮 wprowadzone do system贸w Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s膮 chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi臋ki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj膮 zaszyfrowane w komputerze u偶ytkownika i mog膮 by膰 odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Has艂a u偶ytkownik贸w s膮 przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashuj膮ca dzia艂a jednokierunkowo 鈥 nie jest mo偶liwe odwr贸cenie jej dzia艂ania, co stanowi obecnie wsp贸艂czesny standard w zakresie przechowywania hase艂 u偶ytkownik贸w.
 3. Operator okresowo zmienia swoje has艂a administracyjne.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczeg贸lno艣ci oznacza regularne aktualizacje komponent贸w programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: zenbox sp. z o.o., ul. D膮browskiego 7 42-200 Cz臋stochowa

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to niezb臋dne do wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorc贸w:
  • osoby upowa偶nione przez nas, pracownicy i wsp贸艂prcownicy, kt贸rzy musz膮 mie膰 dost臋p do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowi膮zk贸w,
  • firma hostingowa,
  • firmy obs艂uguj膮ca mailingi,
  • firmy obs艂uguj膮ca komunikaty SMS,
  • firmy, z kt贸rymi Administrator wsp贸艂pracuje w zakresie marketingu w艂asnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy p艂atno艣ci,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d艂u偶ej, ni偶 jest to konieczne do wykonania zwi膮zanych z nimi czynno艣ci okre艣lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo艣ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b臋d膮 przetwarzane d艂u偶ej ni偶 przez 3 lata.
 3. Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od Administratora:
  • dost臋pu do danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
  • ich sprostowania,
  • usuni臋cia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw i wolno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 5. Na dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do obs艂ugi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci polegaj膮ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu 艣wiadczenia us艂ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo艣redniego.
 8. Dane osobowe nie s膮 przekazywane od kraj贸w trzecich w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowych. Oznacza to, 偶e nie przesy艂amy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan膮 one podane.
 2. Serwis mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niekt贸rych wypadkach, mo偶e zapisa膰 informacj臋 u艂atwiaj膮c膮 powi膮zanie danych w formularzu z adresem e-mail u偶ytkownika wype艂niaj膮cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u偶ytkownika pojawia si臋 wewn膮trz adresu url strony zawieraj膮cej formularz.
 4. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us艂ug itp. Ka偶dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny spos贸b informuje, do czego on s艂u偶y.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu u偶ytkownik贸w w serwisie mog膮 podlega膰 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analiz臋 statystyczn膮 ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib膮 w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us艂ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalaj膮ce na dopasowanie przekaz贸w reklamowych do zachowania u偶ytkownika na stronie, co mo偶e dawa膰 z艂udzenie, 偶e dane osobowe u偶ytkownika s膮 wykorzystywane do jego 艣ledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania 偶adnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich dzia艂a艅 jest w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, 偶e serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA) wie, 偶e dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec kt贸rych sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie 偶adnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plik贸w cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
  1. utrzymanie sesji u偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej u偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
  2. realizacji cel贸w okre艣lonych powy偶ej w cz臋艣ci 鈥濱stotne techniki marketingowe鈥;
 5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib膮 w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib膮 w USA).

9. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?

 1. Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz膮dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮, kt贸rej u偶ywasz i post臋puj zgodnie z instrukcjami: Urz膮dzenia mobilne:
Close

MARIAN 艢LIWOWSKI

EKSPERT KREDYTOWY

Od 2012 roku skutecznie pomagam zwyk艂ym ludziom z Gda艅ska, Gdyni, Sopotu i okolic Tr贸jmiasta w uzyskaniu najbardziej korzystnych kredyt贸w hipotecznych.

Do oczekiwa艅 ka偶dego Klienta podchodz臋 indywidualnie. Dopasowuj臋 kredyt pod konkretne mo偶liwo艣ci, dzi臋ki wsp贸艂pracy z wi臋kszo艣ci膮 bank贸w w Polsce i znajomo艣ci dynamicznie zmieniaj膮cego si臋 rynku finansowego.

Zawsze stoj臋 po stronie Klienta, a nie konkretnego banku, poniewa偶 nie jestem jego pracownikiem. Moje us艂ugi s膮 bezp艂atne. Wynagrodzenie za prac臋 otrzymuj臋 za zrealizowany kredyt od banku, przy czym nale偶y jasno zaznaczy膰, 偶e wszystkie warunki finansowe b臋d膮 dla Ciebie identyczne jak w przypadku bezpo艣redniego zg艂oszenia do banku. Dzieje si臋 tak, poniewa偶 bank wynagradza moj膮 prac臋, a tak膮 sam膮 musia艂by wykona膰 pracownik w oddziale. Wiele bank贸w zrezygnowa艂o w ostatnich latach ze specjalist贸w do spraw kredyt贸w hipotecznych na rzecz niezale偶nych ekspert贸w finansowych, kt贸rych wynagradza za zrealizowan膮 transakcj臋.


Co mog臋 zagwarantowa膰:

鉁 鈥渟zyt膮 na miar臋鈥 ofert臋 kredytow膮 dobran膮 do Twojej konkretnej sytuacji

pe艂n膮 bezp艂atn膮 pomoc na ka偶dym etapie: przed, w trakcie i po uzyskaniu kredytu 

鉁 zaj臋cie si臋 ca艂膮 鈥減apierologi膮鈥

鉁 艂atwy, szybki i mi艂y kontakt


Close

EKSPERT KREDYTOWY

98% os贸b, kt贸rym pomagam, otrzymuje kredyt hipoteczny!

Od 8 lat pomagam zwyk艂ym ludziom spe艂ni膰 marzenie o w艂asnym mieszkaniu. Opinie moich Klient贸w s膮 najlepszym dowodem, 偶e mo偶esz uzyska膰 kredyt hipoteczny nawet w skomplikowanej sytuacji.

Opinie

艢rednia z Opinii na Facebooku: 5/5


Szczerze polecam! W bardzo konkretny i prosty spos贸b uzyska艂am wszystkie informacje i pomoc w otrzymaniu kredytu hipotecznego. Uda艂o si臋 pomimo zawi艂ej sytuacji zwi膮zanej z pandemi膮. 馃檪 Dzi臋kuje!  

Opinia

Karolina Kropid艂owska - Gda艅skPan Marian to z艂oty cz艂owiek. Ma ogromn膮 wiedz臋 i cierpliwo艣膰.  Sytuacje, kt贸re wydaj膮 si臋 nie do rozwi膮zania, Pan Marian zawsze rozwi膮偶e. Korzysta艂am z jego us艂ug ju偶 kilka razy i nie skorzystam z nikogo innego. Polecam wszystkim, kt贸rzy maj膮 jakiekolwiek problemy b膮d藕 w膮tpliwo艣ci.

Opinia

Monika Karol - Gda艅skPolecam Pana Mariana. 100% profesjonalizmu, przyjazne usposobienie, rozwi膮zania na ka偶d膮 okazj臋 i 艣wietny kontakt na ka偶dym etapie, r贸wnie偶 po uzyskaniu kredytu.

Opinia

艁ukasz R贸zicki - Gdynia漏 2020 mariansliwowski.pl   Polityka prywatno艣ci

Page Created with OptimizePress