fbpx

Dobry kredyt hipoteczny

MARIAN ŚLIWOWSKI

EKSPERT KREDYTOWY

Niska Rata: 341 zł za każde 100 tys. zł kredytu! (RRSO 2,69%)

Marian Śliwowski - Trójmiejski Ekspert Kredytowy

„Najlepszy kredyt hipoteczny? Teraz albo nigdy.”

według portalu money.pl z 26.07.2020

Spełnij marzenie o własnym mieszkaniu zamiast płacić co miesiąc za wynajem. W ciągu jednego dnia precyzyjnie wyliczę Twoją zdolność kredytową i zaproponuję 2-3 najbardziej korzystne rozwiązania. Bezpłatna pomoc, oszczędność czasu i nerwów na każdym etapie. Skompletuję dokumenty i złożę wnioski do kilku precyzyjnie wybranych banków, aby uzyskać dla Ciebie najlepszą ofertę. Prosto, szybko, skutecznie (nawet w czasie pandemii) – to moje motto bazujące na ośmiu latach doświadczenia w branży kredytów hipotecznych. [forminator_form id=”1488″]

Opinie moich Klientów są najlepszym dowodem, że możesz uzyskać kredyt hipoteczny nawet w skomplikowanej sytuacji.  

Szczerze polecam! W bardzo konkretny i prosty sposób uzyskałam wszystkie informacje i pomoc w otrzymaniu kredytu hipotecznego. Udało się pomimo zawiłej sytuacji związanej z pandemią. 🙂 Dziękuje!

Opinia

Karolina Kropidłowska – Gdańsk

Pan Marian to złoty człowiek. Ma ogromną wiedzę i cierpliwość.  Sytuacje, które wydają się nie do rozwiązania, Pan Marian zawsze rozwiąże. Korzystałam z jego usług już kilka razy i nie skorzystam z nikogo innego. Polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek problemy bądź wątpliwości.

Opinia

Monika Karol – Gdańsk

Polecam Pana Mariana. 100% profesjonalizmu, przyjazne usposobienie, rozwiązania na każdą okazję i świetny kontakt na każdym etapie, również po uzyskaniu kredytu.

Opinia

Łukasz Rózicki – Gdynia

[forminator_form id=”1488″]

340,06 za każde 100 000 zł kredytu (RRSO 2,69%)

Wymagania: kredyt w wysokości min. 100 000 zł. Wymaganie dodatkowe: posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w min. kwocie 2 000 zł przez co najmniej 3 lata (koszt prowadzenia rachunku osobistego – 0 zł), zawarcie z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia spłaty kredytu oraz utrzymanie go przez min. 3 lata (koszt miesięcznej składki ubezpieczeniowej – 0,035% od salda zadłużenia), przekazanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia w terminie określonym w umowie kredytowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku, wymagana jest cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie na Bank, posiadanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją jest obowiązkowe do końca trwania umowy kredytowej (koszt miesięczny ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem banku – 9,60 zł za każde 100 000 zł), oferta promocyjna, ważność oferty upływa 16.08.2020r. W przypadku nie wykonania zobowiązania polegającego na zapewnieniu w okresie pierwszych 3 lat trwania umowy kredytowej wpływu w wysokości min. 2 000,00 zł miesięcznie na rachunek Banku, Bank ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia spłaty produktu hipotecznego zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem banku lub jej wypowiedzenia w okresie 3 lat od daty jej zawarcia, Bank ma prawo podwyższyć marżę o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. Podwyższona marża będzie obowiązywać do końca trwania umowy kredytowej. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń. Kredyt hipoteczny oferowany za pośrednictwem Open Finance  S.A. z siedzibą: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Podana rata kredytu hipotecznego oparta o obliczenia dla całkowitej kwoty kredytu hipotecznego równej 140 000 zł i okresu kredytowania 35 lat. Przyjęta wartość nieruchomości 200 000 zł, 60 000 zł wkładu własnego. Bank stosuje zmienną stopę oprocentowania, której wysokość ustalana jest przez Bank jako suma 6 miesięcznej stawki WIBOR (WIBOR 6M) oraz marży Banku, w wysokości 1,89 p.p. Oprocentowanie dla tej oferty wyniesie 2,17%. Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego może się zmienić. Oznacza to, ze wysokość rat może się zwiększyć lub zmniejszyć. W sytuacji, gdy stawka indeksu WIBOR 6M przyjmie wartość „0” (zero) lub ujemną, oprocentowanie kredytu będzie równe wysokości marży Banku. Marża Banku jest niezmienna w całym okresie kredytu, z zastrzeżeniem, że do czasu ustanowienia obowiązkowego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej, na rzecz Banku, podana marża zostaje podwyższona o 0,05 p.p. Bank zaprzestaje naliczania podwyższonej marży po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie. Prowizja na rzecz Banku wynosi 1,89%. Spłata kredytu następować będzie w 420 równych ratach. Całkowita kwota do spłaty 210 376,24 zł, w tym odsetki od kredytu 59  951,62 zł. RRSO wynosi 2,69%. Wyliczenia zostały dokonane na dzień 06.08.2020 r.

© 2020 mariansliwowski.pl   Polityka prywatności